Herkauwers

+31 (0) 88 024 8010

Varkens

+31 (0) 88 024 8070

Pluimvee

+31 (0) 88 024 8050

Vragen? Bel ons
For the Future of Farming

Bierbostel

Artikelnummer: 71220
Gezonde eiwitbron, voor een optimale penswerking.

Productomschrijving

Bierbostel komt vrij bij het brouwen van bier. Bij het brouwproces worden de koolhydraten uit het graan (meestal gerst) via tussenstappen gewonnen en gebruikt voor de vergisting tot alcohol. De overblijvende zaadhuid, het eiwit en vet samen is de bierbostel.

Algemene eigenschappen

Bierbostel is een stapelbaar voedermiddel en goudbruin van kleur. Bierbostel is een smakelijk voer en zal de darmgezondheid bevorderen.

Toepassing

Bierbostel bevat veel fermenteerbare ruwe celstof en bestendig eiwit. Het helpt de pensfermentatie te stabiliseren en heeft een positief effect op de mestconsistentie. Bierbostel is ook geschikt in rantsoenen voor droge koeien. Advieshoeveelheden op basis van rantsoenberekening.

  • Melkkoeien, droge koeien en vleesvee: max. 12 kg product per dier per dag.
  • Jongvee en ros√©kalveren: max. 6 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

  • Opslaan op een schone en verharde ondergrond of in een betonnen sleufsilo.
  • Zorg er voor dat het regenwater afstroomt.
  • Direct na leveren het oppervlak glad afwerken en bestrooien met 2 kg zout per m2.
  • De kuil luchtdicht afsluiten met plastic folie en afdekken met een dun zanddek. Indien geen zanddek toegepast wordt adviseren we het gebruik van strechonderfolie en met zandslurfen het plastic strak te trekken.
  • Om evt. perssap verliezen te voorkomen kan bierbostel gestort worden op een laag droge bietenpulp.
  • Na inkuilen de kuil minimaal 10 dagen gesloten houden en na openen een voersnelheid van 1-1,5 meter per week aanhouden.
  • Bierbostel kan ook geleverd worden in een slurf, en is, mits goed ingekuild, te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Bekijk meer

Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren Herkauwers, Varkens
Verschijningsvorm Stapelbaar
Nutritionele toepassing Energierijk
Drogestof (%) 23
Ruw eiwit 253
Ruw vet 104
Ruwe celstof 188
Ruw as 44
Zetmeel 28
Suikers 9
Calcium 3,1

 

Fosfor 6,1
Natrium 0,2
Kalium 0,6
Magnesium 2,0
NDF 515
ADF 197
ADL 36
VEM 942
VEVI 947
DVE 144
OEB 52

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.

1 oktober 2023
Gemiddelde waarden obv analyses.