Herkauwers

+31 (0) 88 024 8010

Varkens

+31 (0) 88 024 8070

Pluimvee

+31 (0) 88 024 8050

Vragen? Bel ons
For the Future of Farming

Bierbostel

Artikelnummer: 71220
Smakelijk product met voor zeugen de optimale energieinhoud.

Productomschrijving

Bierbostel komt vrij bij het brouwen van bier. Bij het brouwproces worden de koolhydraten uit het graan (meestal gerst) via tussenstappen gewonnen en gebruikt voor de vergisting tot alcohol. De overblijvende zaadhuid, het eiwit en vet samen is de bierbostel.

Algemene eigenschappen

Bierbostel is een stapelbaar voedermiddel en goudbruin van kleur. Bierbostel is een smakelijk voer en zal de darmgezondheid bevorderen.

Toepassing

Bierbostel is een erg smakelijk en gezond product. Door het hoge eiwit- en ruwe celstof aandeel is Bierbostel zeer geschikt voor zeugenrantsoenen.

Op basis van drogestofaandeel in het rantsoen:

  • Vleesvarkens 25 tot 45 kg: max. 5%.
  • Vleesvarkens > 45 kg: max. 10%.
  • Zeugen: max. 15%.

Opslag & Houdbaarheid

  • Opslaan op een schone en verharde ondergrond of in een betonnen sleufsilo.
  • Zorg er voor dat het regenwater afstroomt.
  • Direct na leveren het oppervlak glad afwerken en bestrooien met 2 kg zout per m2.
  • De kuil luchtdicht afsluiten met plastic folie en afdekken met een dun zanddek. Indien geen zanddek toegepast wordt adviseren we het gebruik van strechonderfolie en met zandslurfen het plastic strak te trekken.
  • Om evt. perssap verliezen te voorkomen kan bierbostel gestort worden op een laag droge bietenpulp.
  • Na inkuilen de kuil minimaal 10 dagen gesloten houden en na openen een voersnelheid van 1-1,5 meter per week aanhouden.
  • Bierbostel kan ook geleverd worden in een slurf, en is, mits goed ingekuild, te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Bekijk meer

Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren Herkauwers, Varkens
Verschijningsvorm Stapelbaar
Nutritionele toepassing Energierijk
Drogestof (%) 25
Ruw eiwit 276
Ruw vet 99
Ruwe celstof 178
Ruw as 37
Zetmeel 62
Suikers 20
Melkzuur 25
Azijnzuur 6
Calcium 2,6

 

Fosfor 5,0
Natrium 0,2
Kalium 0,6
Verteerbaar fosfor 3,3
Dv Lysine 8,1
Dv Methionine 4,4
Dv Cysteïne 3,9
Dv Threonine 7,9
Dv Tryptofaan 2,6
Ew 0,82
Ew Lacto 0,90
Ew Dracht 0,98

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden; de informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.

1 oktober 2022