Herkauwers

+31 (0) 88 024 8010

Varkens

+31 (0) 88 024 8070

Pluimvee

+31 (0) 88 024 8050

Vragen? Bel ons
For the Future of Farming

Citrocell

Artikelnummer: 71550
Hoog eitwitgehalte met een zeer laag fosforgehalte.

Productomschrijving

Citrocell komt vrij bij de fermentatie van suikers tot citroenzuur. Suikers worden op een organische voedingsbodem gebracht waarop micro-organismen groeien, mycelium vormen en de suikers omzetten in citroenzuur. Het citroenzuur wordt uitgewassen en geperst. Citrocell is het eiwitrijke restant van het microbiële mycelium.

Algemene eigenschappen

Citrocell is een stapelbaar voedermiddel, donker bruin van kleur en het hele jaar leverbaar met uitzondering van levering in België. Het heeft een laag fosforgehalte en de verhouding tussen fosfor en ruw eiwit is zeer gunstig voor de mestwetgeving. Dit is een wezenlijk voordeel ten opzichte van andere eiwitrijke producten. Het eiwit bestaat helemaal uit microbiël eiwit en is daardoor van hoge kwaliteit.

Toepassing

Citrocell bij voorkeur gebruiken in een gemengd rantsoen.

  • Melkkoeien: max. 8 kg product
  • Jongvee en rosékalveren: max. 4 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

  • Citrocell wordt bij de producent vóór opslag behandeld met organische zuren, dit werkt erg gunstig op de conservering en kwaliteit.
  • Opslag op een droge harde ondergrond of sleufsilo.
  • Het oppervlak aandrukken met b.v. een shovelbak en glad afwerken. De kuil luchtdicht afsluiten met plasticfolie en een zanddek aanbrengen.
  • Indien geen zanddek wordt gebruikt kan bederf van de toplaag door condensvorming voorkomen worden door 3-4 kg zout per m2 over het glad afgewerkte kuiloppervlak te strooien.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Bekijk meer

Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren Herkauwers
Verschijningsvorm Stapelbaar
Nutritionele toepassing Eiwitrijk
Drogestof (%) 22
Ruw eiwit 377
Ruw vet 57
Ruwe celstof 215
Ruw as 61
Suikers 7
Calcium 17,7
Fosfor 1,3

 

Natrium 1,5
Kalium 5,1
Magnesium 0,2
Zwavel 3,3
NDF 371
ADF 285
ADL 50
VEM 1037
VEVI 1074
DVE 174
OEB 136

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.

29 november 2023
CVB-tabel 2022.