Herkauwers

+31 (0) 88 024 8010

Varkens

+31 (0) 88 024 8070

Pluimvee

+31 (0) 88 024 8050

Vragen? Bel ons
For the Future of Farming

RAPSODY Gehakseld Koolzaadstro

Artikelnummer: 76275

Productomschrijving

Koolzaadstro is het harde stro van de koolzaadplant (raapzaad). Het bevat veel ruwe celstof dat erg traag afbreekbaar is. Het wordt in opdracht van ForFarmers door een speciaal hakselbedrijf gehakseld in lengtes van 3-6 cm. Het is vrijwel stofvrij doordat bij het hakselen op 6 punten het stof wordt afgezogen. Daarna wordt het in balen in plastic verpakt en op pallets (840 kg, 42 stuks) gestapeld.

Algemene eigenschappen

Gehakseld koolzaadstro is een geschikte structuurbron voor melkvee. Het geeft in kleine hoeveelheden al het gewenste resultaat. De Herkauwindex is zeer hoog. Goed te doseren door een constant baalgewicht van 20 kg.

Toepassing

  • Zeer geschikt als strooisel op matten en matrassen in ligboxenstallen, het neemt veel vocht op en verteert in de drijfmestput beter dan houtproducten. Het mestvolume is daardoor kleiner.
  • Ook uitermate geschikt als strooisel voor paarden; het neemt veel vocht op en geeft minder mestvolume dan houtvezel/zaagsel.

Opslag & Houdbaarheid

  • Droog bewaren in een overdekte opslag.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Bekijk meer

Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren Herkauwers, Strooisels

 

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden; de informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen. Dit voedermiddel is GMO Controlled..

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.

23 maart 2020