Herkauwers

+31 (0) 88 024 8010

Varkens

+31 (0) 88 024 8070

Pluimvee

+31 (0) 88 024 8050

Vragen? Bel ons
For the Future of Farming

Rogge Ontsloten Vochtig

Artikelnummer: 71476
De vergeten zetmeelleverancier.

Productomschrijving

De Roggekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (Sodagrain) komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette rogge. Daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette rogge.

Algemene eigenschappen

Rogge ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle ranstoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten rogge ten opzichte van geplettte rogge een positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Toepassing

Het voeradvies is sterk afhankelijk van de andere voedermiddelen in het rantsoen en wij adviseren de hoeveelheid in het rantsoen altijd te baseren op de rantsoenberekening van uw voedingsadviseur. Als globale richtlijn kunt u onderstaande hoeveelheden aanhouden.

  • Melkkoeien: max. 4 kg product per dier per dag.
  • Vleesvee: max. 3 kg product per dier per dag.
  • Rosékalveren: max. 2 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

  • Rogge ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond.
  • Opslag in een silo is niet mogelijk.
  • Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan "ademen".
  • De partij niet hoger maken dan 30 cm.
  • Mits bovenstaande adviezen opgevolgd worden kan de vochtige ontsloten rogge gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum (zie datum op de leverbon).
Bekijk meer

Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren Herkauwers
Verschijningsvorm Stapelbaar
Nutritionele toepassing Energierijk, Zetmeelrijk
Drogestof (%) 70
Ruw eiwit 117
Ruw vet 17
Ruwe celstof 29
Ruw as 36
Zetmeel 621
Suikers 74
Calcium 0,1
Fosfor 3,7

 

Natrium 19,4
Kalium 5,1
Magnesium 1,2
Zwavel 1,3
NDF 114
ADF 33
ADL 11
VEM 1141
VEVI 1256
DVE 64
OEB 5,6

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden; de informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.

 

4 januari 2021