Herkauwers

+31 (0) 88 024 8010

Varkens

+31 (0) 88 024 8070

Pluimvee

+31 (0) 88 024 8050

Vragen? Bel ons
For the Future of Farming

Tarwe Ontsloten Vochtig

Artikelnummer: 71475
Heeft positief effect op melkproductie.

Productomschrijving

De tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (sodagrain) komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette tarwe. Daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette tarwe.

Algemene eigenschappen

Tarwe ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten tarwe ten opzichte van geplette tarwe en positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Toepassing

Het voeradvies is sterk afhankelijk van de andere voedermiddelen in het rantsoen en wij adviseren de hoeveelheid in het rantsoen altijd te baseren op de rantsoenberekening van uw voedingsadviseur. Het aandeel in het rantsoen kan hoger zijn dan dat van geplette tarwe. Als globale richtlijn kunt u onderstaande hoeveelheden aanhouden.

  • Melkkoeien max. 4 kg product per dier per dag.
  • Vleesvee max. 4 kg product per dier per dag.
  • Rosékalveren max. 2 kg product per dier per dag.
  • Geiten max. 0,5 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

  • Tarwe ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond.
  • Opslag in een silo is niet mogelijk.
  • Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan “ademen”.
  • De partij niet hoger maken dan 30 cm.
  • Mits bovenstaande advies opgevolgd wordt kan de vochtige ontsloten tarwe gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum (zie datum op de leverbon).
Bekijk meer

Productspecificatie (g/kg ds)

Sectoren Herkauwers
Verschijningsvorm Stapelbaar
Nutritionele toepassing Structuurbron
Drogestof (%) 75
Ruw eiwit 127
Ruw vet 25
Ruwe celstof 28
Ruw as 37
Zetmeel 647
Suikers 30

 

Calcium 0,5
Fosfor 3,5
Natrium 19,2
Kalium 4,4
Magnesium 1,0
Zwavel 1,4
VEM 1179
VEVI 1322
DVE 95
OEB -15

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.

1 april 2023
Gemiddelde waarden obv analyses.